Als u meerdere exemplaren van hetzelfde / vergelijkbare artikel wilt verkopen, kan er een bulk korting worden toegepast. U ontvangt een e-mail met de details van elke prijswijziging en u krijgt 5 werkdagen om te reageren. Als u niet antwoordt, wordt dit gezien als uw instemming met de nieuwe aanbieding en wordt de transactie verwerkt. Zorg ervoor dat u antwoordt als u de nieuwe prijs niet wenst te accepteren.